Over Ons

Wie zijn wij?

Onderaan kunt u nuttige informatie vinden over onze club en over wettelijke bepalingen.

Contactinformatie

Ons adres

GPSV - Gentse Politieschietvereniging v.z.w.
Gewezen militaire schietbaan Sterrecomplex
De Pintelaan 260
9000 Gent

RPR GENT 0415294117
Erkenningsnummer schietbaan: 13/4/2001/23
IBAN: BE96 9731 5128 8005
BIC: ARSPBE22

zie contactpagina voor meer.

Lid worden

Hoe wordt iemand lid?

Iemand kan slechts binnen het wettelijke en statutaire kader van de vereniging toetreden als lid (zie de pagina’s Statuten en Huishoudelijke reglement).

Vooraf dient gezegd te worden dat de GPSV slechts de maandag over de schietbaan beschikt, zodat personen die zich op die dag niet kunnen vrijmaken als het ware geen lid kunnen worden

Voornaamste criteria voor lidmaatschap

 • Ten minste 18 jaar oud en van goed zedelijk gedrag zijn.
 • Ondersteuning van de kandidatuur door een effectief of toegetreden lid dat als peter of meter van de kandidaat fungeert.
 • Voorlopig aangenomen worden door de raad van bestuur, in afwachting van de aanvaarding door de jaarlijkse algemene vergadering.
 • Het jaarlijkse lidmaatschap van 85 € betalen. (De actieve als gepensioneerde agenten of officieren van gerechtelijke politie betalen 65 €).
 • Een eenmalige toetredingsbijdrage van 5 € als administratieve kosten betalen.
 • Na betaling van het lidgeld wordt een lidkaart aangemaakt door het FROS (de sportfederatie bij wie de club qua verzekering is aangesloten).

Concrete administratieve formaliteiten

 • Invullen van een aanvraag tot toetreding (formulier ter beschikking in de schietbaan of hier te downloaden).
 • Indienen van een recent uittreksel uit het strafregister - model 1 in toepassing van art. 596.1 WSV. (Dit uittreksel - maximum drie maanden oud – wordt bekomen worden bij de lokale politie).
 • Na ontvangst brief van de clubsecretaris betalen van lidmaatschap. Volledig lidgeld tot 1 juli van het lopend jaar. Na 1 juli de helft + bijkomend de administratieve kosten.
 • Eens de betaling van het lidmaatschap is geschied, worden de persoonsgegevens van het lid doorgegeven aan het FROS. De sportfederatie stuurt de club een factuur. Na betaling ervan krijgt de club een lidkaart toegezonden. Die ligt dan ter beschikking van het lid in de club.
 • Na betaling van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens van het lid doorgegeven aan het FROS. Deze stuurt de club een factuur (10 € per lid) en zendt vervolgens de lidkaart toe. De lidkaart ligt dan ter beschikking van het lid in de club.